KONFERENCJE NAUKOWE w BIAŁMYSTOKU w 2024 r.

21 marca 2024 Białystok

Ochrona zwierząt w Polsce jako wyzwanie dla prawa karnego i kryminologii

Organizator: Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
26 kwietnia 2024 Białystok

Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców „Biomarkery Chorób Cywilizacyjnych”

Organizator: - Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku- Studenckie Koło Naukowe "Biomarkery Chorób...
10 maja 2024 Białystok

KINESIOLOGY TAPING W LOGOPEDII

Organizator: ZAKŁAD STOSOWANEGO JĘZYKOZNAWTWA POLONISTYCZNEGOWYDZIAŁ FILOLOGICZNY UNIWERSYTET w BIAŁYMSTOKU       IREHAMED FIZJOTERAPIA I...
13 maja 2024 Białystok

12th Annual EUROPEAN BEAT STUDIES NETWORK Conference: “The Beats: Wilderness and Wildness”

Organizator: European Beat Studies NetworkWydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku
18 maja 2024 Białystok

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna Nauczycieli Akademickich, Doktorantów, Studentów i Praktyków Gospodarczych "Instytucjonalizacja zdrowia i terapii w turystyce w czasi

Organizator: 1. Ośrodek Naukowo-Badawczy Rozwojowy Wdrożeniowy „Turystyka Zdrowie Bezpieczeństwo Edukacja Wychowanie” (Polska),2. Towarzystwo...
23 maja 2024 Białystok

Cenzura wobec problematyki społecznej w literaturze i kulturze polskiej (XIX-XXI w.)

Organizator: Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Katedra Badań Porównawczych i Edytorstwa, Pracownia Badań nad Cenzurą PRL,...