KONFERENCJE NAUKOWE w KIELCACH w 2021 r.

16 września 2021 Kielce

Ludzie Kolegiaty

Organizator: Muzeum Historii Kielc
04 listopada 2021 Kielce

Gry wideo - media, komunikacja, rozrywka

Organizator: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji SpołecznejUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach