KONFERENCJE NAUKOWE w KRAKOWIE w 2021 r.

23 września 2021 Kraków

XXIVe École doctorale des Pays de Vysegràd Autour du texte dans les études françaises

Organizator: Instytut Filologii Romańskiej Uniwwersytetu JagiellońskiegoInstytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w KrakowieAssociation...
24 września 2021 Kraków

Kategorie (nie)obecne w edukacji. Wychowanie - Kształcenie - Rozwój

Organizator: Instytut Nauk o Rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz   Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu...
24 września 2021 Kraków

Edukacja a państwo. Wątek biodoksograficzny: Zygmunt Mysłakowski (1890-1971) jako filozof edukacji

Organizator: dr hab. Katarzyna Wrońska, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiegodr hab. Sławomir Sztobryn Prezes Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej
24 września 2021 Kraków

Edukacja a państwo Zygmunt Mysłakowski (1890-1971) jako filozof edukacji

Organizator: Towarzystwo Pedagogiki Filozoficznej; Uniwersytet Jagielloński
08 października 2021 Kraków

IX sesja naukowa: Życie prywatne Polaków w XIX wieku. "Perspektywa stołu"

Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego   Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego   Muzeum Dom Jana Matejki ...
18 października 2021 Kraków

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach. Umysł i Wiara".

Organizator: Katedra Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
28 października 2021 Kraków

Metal Studies V. Metody – teorie – rewizje badań kultury metalowej

Organizator: Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w...
08 listopada 2021 Kraków

’History as an Instrument of Contemporary International Conflicts’

Organizator: Pedagogical University of Cracow   Partner institutions: Research Centre Global Dynamics (ReCentGlobe), University of Leipzig...
18 listopada 2021 Kraków

Siódma Konferencja Jaspersowska "Karl Jaspers: Filozofia wolności"

Organizator: Polskie Towarzystwo Karla Jaspersa afiliowane przy Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,prof. dr...
18 listopada 2021 Kraków

Międzynarodowa konferencja naukowa „Artificem commendat opus. Zbiory graficzne w zasobach bibliotek, archiwów, muzeów i kolekcji prywatnych”

Organizator: Biblioteka Naukowa PAU i PAN w KrakowieMiędzynarodowe Centrum Kultury
08 grudnia 2021 Kraków

TURYSTYKA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ. WSPÓŁCZESNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W AKADEMICKIEJ I SZKOLNEJ EDUKACJ I TURYSTYCZNEJ

Organizator: KATEDRA HISTORII NOWOŻYTNEJTURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWEUniwersytet Pedagogicznyim. Komisji Edukacji Narodowej w...