KONFERENCJE NAUKOWE w ŁODZI w 2022 r.

26 września 2022 Łódź

Postęp czy regres? Jaki będzie świat po nowej zimnej wojnie?

Organizator: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
27 października 2022 Łódź

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Małe Miasta: przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka

Organizator: Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu ŁódzkiegoKatedra Gospodarki...
16 listopada 2022 Łódź

Dzieło in statu nascendi. W archiwach pisarzy

Organizator: Komisja Badań Genetycznych i Dokumentacyjnych nad Literaturą przy Łódzkim Oddziale PANZakład Literatury Polskiej XX i XXI w....
15 grudnia 2022 Łódź

„STAY IN THE GAME - Praktyczne zastosowanie medycyny w sporcie."

Organizator: Polskie Towarzystwo Mięśni, Ścięgien i Więzadeł