KONFERENCJE NAUKOWE w ŁODZI w 2021 r.

13 września 2021 Łódź

ANIMOWANE, nieANONIMOWE. Konferencja O! Polskiej Animacji

Organizator: Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego w partnerstwie z Ogólnopolskim Festiwalem Animacji...
27 września 2021 Łódź

Kontrasty w humanistyce: literatura, sztuka, kultura

Organizator: Koło Naukowe Romanistów Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Romanistyki
08 października 2021 Łódź

Ogólnopolska konferencja naukowa "Aktywizacja – innowacja – inspiracja w (glotto)dydaktyce"

Organizator: Koło Naukowe Glottodydaktyków działające przy Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ