KONFERENCJE NAUKOWE w LUBLINIE w 2021 r.

15 września 2021 Lublin

XIV Szkoła Obróbki Skrawaniem i XLIII Naukowa Szkoła Obróbki Ściernej

Organizator: Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji, Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
14 października 2021 Lublin

Linguistics Beyond and Within 2021 – International Linguistics Conference in Lublin (LingBaW 2021)

Organizator: Institute of Linguistics at the John Paul II Catholic University of Lublin, Poland
26 października 2021 Lublin

"Wielokulturowość i jej znaczenie w perspektywie muzealniczej" z cyklu: „Dziedzictwo kulturowe wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej"

Organizator: Muzeum Ziem Wchodnich Dawnej Rzeczypospolitej, oddział Muzeum Narodowego w Lublinie, Instytut Nauk o Kulturze UMCS w Lublinie