KONFERENCJE NAUKOWE w LUBLINIE w 2024 r.

22 marca 2024 Lublin

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „IX Lubelska Wiosna Historyczna”

Organizator: Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS
15 kwietnia 2024 Lublin

QUO VADIS WYCHOWANIE?

Organizator: Koło Naukowe Pedagogów Opiekuńczych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Katedra Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki 
16 kwietnia 2024 Lublin

Obraz społeczności chłopskich w piśmiennictwie, kulturze i sztuce Europy od starożytności do XX w./The Image of Peasant Communities in European Written Sources, Culture, and Art from Antiquity to the

Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy współudziale Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu...
24 kwietnia 2024 Lublin

Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka "Schizma, bunt, opór"

Organizator: Koło Naukowe Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
24 kwietnia 2024 Lublin

3rd International PhD Students’ Conference: Environment-Plant-Animal-Product (ICDSUPL)

Organizator: Doctoral School of the University of Life Sciences in Lublin; Doctoral Students Council of the University of Life Sciences in Lublin
23 maja 2024 Lublin

Artificial Intelligence for Human-Technologies-Economy Sustainable Development MakeLearn, TIIM & PIConf International Conference

Organizator: International School for Social and Business Studies, Celje – Slovenia, Marie Curie Skłodowska University, Lublin – Poland,...
23 maja 2024 Lublin

MakeLearn 2024 Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Organizator: Międzynarodowa Konferencja Naukowa MakeLearn & TIIM jest organizowana przez Międzynarodową Szkołę Studiów Społecznych i...
24 maja 2024 Lublin

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dzieje i perspektywy kultury”

Organizator: Fundacja Tygiel
06 czerwca 2024 Lublin

Międzynarodowa konferencja naukowa "Aparat represji – podmiot wykonawczy w systemie sowieckim – historia i perspektywy badawcze"

Organizator: Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie