KONFERENCJE NAUKOWE w OLSZTYNIE w 2024 r.

27 września 2024 Olsztyn

Egodokumenty w badaniach filologów i historyków (znaczenie, metodologia, teoria gatunków)

Organizator: dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM (przewodnicząca) dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM dr Sabina Kowalczyk-Wesołowska...
17 października 2024 Olsztyn

Immanuel Kant w przestrzeni naukowej i edukacyjnej – 300 lat od urodzin Filozofa

Organizator: Instytut Filozofii, Wydział Humanistyczny, Stowarzyszenie Bajka, Archiwum Państwowe