KONFERENCJE NAUKOWE w TORUNIU w 2024 r.

25 czerwca 2024 Toruń

Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktorancka „Literatura dawna dziś – konteksty, nawiązania, interpretacje”

Organizator: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych, Wydział Humanistyczny UMK
21 października 2024 Toruń

Międzynarodowa Konferencja Studencko-Doktorancka „Literatura dawna dziś – konteksty, nawiązania, interpretacje”

Organizator: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych, Wydział Humanistyczny UMK