KONFERENCJE NAUKOWE w WARSZAWIE w 2022 r.

04 października 2022 Warszawa

4-6 października 2022, Warszawa (ISCIW 2022) MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA INNOWACJE - GOSPODARKA 4.0

Organizator: Sophia - Warsaw & Strathmore University - Karen Ole Sangale Rd, off Langata Road, in Madaraka Estate, Nairobi, Kenia
07 października 2022 Warszawa

Rola mediów tradycyjnych i cyfrowych w podtrzymywaniu więzi narodowych oraz tworzeniu i utrwalaniu dziedzictwa narodowego Polaków poza granicami Kraju

Organizator: Światowa Rada Badań nad Polonią, Instytut Historii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Republika Polonia
20 października 2022 Warszawa

I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami

Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Historii Sztuki
20 października 2022 Warszawa

III Muzealne Spotkania z Kresami – Dziedzictwo i Pamięć Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej

Organizator: Muzeum Niepodległości w Warszawie,
27 października 2022 Warszawa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Cielesność w romantyzmie polskim i europejskim"

Organizator: Wydział "Artes Liberales", Uniwersytet WarszawskiKomitet organizacyjny: mgr Katarzyna Czech, mgr Kamila Supeł, mgr Olga Wiktoria...
27 października 2022 Warszawa

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Komizm historyczny i współczesny"

Organizator: Katedra Językoznawstwa Historycznego oraz Katedra Językoznawstwa Współczesnego i Ogólnego Uniwersytetu Kardynała Stefana...
08 listopada 2022 Warszawa

„WYZWANIA WZROSTU POLSKIEJ GOSPODARKI”

Organizator: Akademia Finansów i Biznesu Vistula
08 listopada 2022 Warszawa

Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Wyzwania zarządzania jakością"

Organizator: Studenckie Koło Nukowe Total Quality ManagementInstytut Zarządzania Akademia Sztuki Wojennej
15 listopada 2022 Warszawa

Oblicza Felliniego - ogólnopolska konferencja naukowa

Organizator: Redakcja czasopisma naukowego "Zalącznik Kulturoznawczy"Katedra Poetyki Intersemiotycznej i Kamparatystyki Mediów (Instytut Nauki o...
16 listopada 2022 Warszawa

10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej

Organizator: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski
17 listopada 2022 Warszawa

Rola badań edukacyjnych w kształceniu przyszłych nauczycieli

Organizator: Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego
18 listopada 2022 Warszawa

Grodziska Warmii i Mazur: Odkrywane na nowo

Organizator: Instytut Archeologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
< Poprzednie 1 2 Następne >