KONFERENCJE NAUKOWE w WARSZAWIE w 2024 r.

07 marca 2024 Warszawa

Perspektywy rozwoju prawa spółdzielczego w Europie. Prawne determinanty rozwoju s

Organizator: Spółdzielczy Instytut Naukowy w Sopocie
09 marca 2024 Warszawa

Holistic Mental Health

Organizator: lifebalance
11 marca 2024 Warszawa

Konferencja Naukowa "400 lat druku w Warszawie"

Organizator: Inicjatorami konferencji są Katedra Książki i Historii Mediów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne...
03 kwietnia 2024 Warszawa

Archeologia współczesności. Exemplum archeologii katyńskiej

Organizator: Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii UŁ „Szare Banderia”, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum...
06 kwietnia 2024 Warszawa

Studencka Konferencja Naukowa „Trzeba bronić uniwersytetu”

Organizator: Samorząd Studentów Kolegium MISH UW. Patronaty: Kolegium MISH UW, Wydział Socjologii UW, Krytyka Polityczna, Praktyka...
09 kwietnia 2024 Warszawa

Dni Medialne UKSW: Fenomen Gier Cyfrowych

Organizator: Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana WyszyńskiegoPatronami wydarzenia są:Polskie Towarzystwo...
09 kwietnia 2024 Warszawa

II Międzynarodowy Kongres Antyterrorystyczny

Organizator: ▪ Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie▪ Wydział Bezpieczeństwa i Nauk...
12 kwietnia 2024 Warszawa

Dziedzictwo wobec wyzwań współczesności

Organizator: Studenckie Koło Krytycznych Studiów nad Dziedzictwem, Fundacja „Artes Liberales”, Wydział Artes Liberales
17 kwietnia 2024 Warszawa

Turystyka kulinarna na rzecz dziedzictwa kulturowego

Organizator: Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa VistulaIWIU
19 kwietnia 2024 Warszawa

Praca: wartość i fenomen. Refleksja humanistyczna

Organizator: Instytut Językoznawstwa WNH; Instytut Literaturoznawstwa WNH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
23 kwietnia 2024 Warszawa

IIIrd International Scientific Conference for Students and PhD Students „Animal Science and Aquaculture – Good Practices”

Organizator: The Institute of Animal Sciences, the Polish Society of Animal Production and and Animal Sciences Students Scientific Association 
< Poprzednie 1 2 Następne >