KONFERENCJE NAUKOWE w WROCŁAWIU w 2024 r.

18 września 2024 Wrocław

Tytuł: XIX Konferencja Naukowo-Techniczna "Metrologia w Technikach Wytwarzania"

Organizator: Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej
20 września 2024 Wrocław

VIII OGÓLNOPOLSKA KONFERECJA MŁODYCH NAUKOWCÓW "WKRACZAJĄC W ŚWIAT NAUKI 2024"

Organizator: Katedra Inżynierii Bioprocesowej przy Wydziale Inżynierii Produkcji oraz Koło Naukowe PlantFood
23 września 2024 Wrocław

VI Kongres Dydaktyki Polonistycznej "Niezgoda – opór – bunt w przestrzeni edukacyjnej"

Organizator: Komitet Organizacyjny Kongresu Dydaktyki Polonistycznej: prof UWr dr hab. Dorota Michułka, prof. dr hab. Marcin Cieński, prof. UWr dr...
25 września 2024 Wrocław

Centrality in The Age of Dispersion

Organizator: Chair of Urban Planning and Spatial Management, Faculty of Architecture,Wrocław University of Science and Technology, Wrocław, Poland
10 października 2024 Wrocław

Pokonując dogmatyzm, szukając inspiracji. Polska humanistyka powojenna i formy jej zaangażowania

Organizator: Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski 
21 października 2024 Wrocław

"Co robisz na naszej ulicy". Obiektywizm w literaturze XX i XXI wieku

Organizator: Zakład Literatury Polskiej XX i XXI wieku, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski
24 października 2024 Wrocław

Dobro, zło i mit trzeciej drogi w literaturze, kulturze i historii. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja aksjologiczna

Organizator: KIEROWNIK KONFERENCJI: mgr Krzysztof GarczarekOPIEKUN NAUKOWY: dr hab. Mirosław Olędzki SEKRETARZ KONFERENCJI: mgr Hanna Miera
25 października 2024 Wrocław

Wrocławskie Kolokwium Filologiczne 2024

Organizator: Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców UWr wraz z Opiekunem, Zarząd Naukowego Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów...
14 listopada 2024 Wrocław

Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV NEUE IDEEN, KONZEPTE UND THEORIEN IN DER LINGUISTIK / NOWE IDEE, KONCEPCJE I TEORIE W JĘZYKOZNAWSTWIE / NEW IDEAS, CONCEPTS AND THEORIES IN LINGUISTICS

Organizator: Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego
21 listopada 2024 Wrocław

Konferencja naukowa EFEMERY – DRUKI, ARTEFAKTY, ZAPISKI, MARGINALIA

Organizator: dr Aneta Kwiatkowska (PAN BG)dr Marta Śleziak (IFP UWr)