KONFERENCJE NAUKOWE w WROCŁAWIU w 2024 r.

09 marca 2024 Wrocław

"Czym jest Europa? Stary kontynent z oczach jego mieszkańców i innych"

Organizator: Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe Miłośników Histori Kultury UWr
14 marca 2024 Wrocław

XXI Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Od badań do rozwiązań. Nauki społeczne wobec kryzysów i nierówności w XXI wieku".

Organizator: Naukowe Koło Ekonomistów Uniwersytetu Wrocławskiego Klub Debat Uniwersytetu Wrocławskiego Koło Naukowe Interdyscyplinarnych...
09 kwietnia 2024 Wrocław

Błogosławieństwa i inne sakramentalia

Organizator: Koło Naukowe Studentów PWT
11 kwietnia 2024 Wrocław

VIII Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy „O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim”

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Ukrainistów UWr, Zakład Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr
25 kwietnia 2024 Wrocław

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO KINA - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Organizator: Filmoznawcze Koło Naukowe UWr oraz Instytut Kulturoznawstwa UWr
14 maja 2024 Wrocław

Proceduralność – poszlakowość – powieściowość Kryminalne (nie)fikcje

Organizator: Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (Adrian Madej: adrian.madej@uwr.edu.pl) oraz Instytut Filologii...
15 maja 2024 Wrocław

Polskie muzealnictwo w okresie międzywojennym

Organizator: Muzeum Książąt Lubomirskich, oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
16 maja 2024 Wrocław

Tekstografie III: „Od linii do litery. Ściegi i wzory tekstu”

Organizator: Zakład Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej UWrPracownia Tekstografii 
17 maja 2024 Wrocław

IV Studencko-Doktorancka Konferencja "Wrocławskie Spotkania Młodych Filologów" 17-18.05.2024

Organizator: Koło naukowe doktorantów Wydziału Filologicznego Chamelinguon Language and Culture Club
24 maja 2024 Wrocław

Ogólnopolska konferencja naukowa U(ś)cisk teraźniejszości: Nowe gatunki, konwencje i formy we współczesnej kulturze

Organizator: Koło Naukowe Młodej Krytyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Koło Naukowe Teorii Literatury Uniwersytetu Wrocławskiego
06 czerwca 2024 Wrocław

„Co robisz na naszej ulicy”. Obiektywizm w literaturze XX i XXI wieku

Organizator: dr Kamil Nolbert, mgr Oskar Meller
23 września 2024 Wrocław

VI Kongres Dydaktyki Polonistycznej "Niezgoda – opór – bunt w przestrzeni edukacyjnej"

Organizator: Komitet Organizacyjny Kongresu Dydaktyki Polonistycznej: prof UWr dr hab. Dorota Michułka, prof. dr hab. Marcin Cieński, prof. UWr dr...
< Poprzednie 1 2 Następne >