KONFERENCJE NAUKOWE w ZIELONEJ GÓRZE w 2024 r.

09 października 2024 Zielona Góra

Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych

Organizator: Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego,Lubuska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
16 października 2024 Zielona Góra

Polska (literatura) na scenie. Książka filmowa i teatralna. Dramat jako książka

Organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Pracownia Badań nad...