KONFERENCJE HISTORYCZNE w 2024 r.

06 kwietnia 2024 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „e-Factory of Science” XI edycja

Organizator: Fundacja Promovendi
06 kwietnia 2024 Warszawa

Studencka Konferencja Naukowa „Trzeba bronić uniwersytetu”

Organizator: Samorząd Studentów Kolegium MISH UW. Patronaty: Kolegium MISH UW, Wydział Socjologii UW, Krytyka Polityczna, Praktyka...
09 kwietnia 2024 Bydgoszcz / Online

II International Digital Forum

Organizator: Hybrid Didactics Department of the WSG University in BydgoszczMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marszałek województwa...
09 kwietnia 2024 Bydgoszcz

II Międzynarodowe Forum Cyfrowe 9.04.2024

Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki, Forum Rozwoju Regionalnego
11 kwietnia 2024 Wrocław

VIII Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy „O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim”

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Ukrainistów UWr, Zakład Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr
12 kwietnia 2024 Zoom

Neuroscience and Psychology: Everything You Need to Know About the Brain - kurs

Organizator: Center for American Studies
12 kwietnia 2024 Kraków

XVI Krakowskie Spotkanie Starożytnicze „Imperia w starożytności"

Organizator: Sekcja Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KNHS UJ
12 kwietnia 2024 Warszawa

Dziedzictwo wobec wyzwań współczesności

Organizator: Studenckie Koło Krytycznych Studiów nad Dziedzictwem, Fundacja „Artes Liberales”, Wydział Artes Liberales
13 kwietnia 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Świat według człowieka…”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
14 kwietnia 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Swoje i (a) obce. Problemy, interpretacje, dyskursy, perspektywy”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach;Katedra Porównawczych Studiów...
16 kwietnia 2024 Lublin

Obraz społeczności chłopskich w piśmiennictwie, kulturze i sztuce Europy od starożytności do XX w./The Image of Peasant Communities in European Written Sources, Culture, and Art from Antiquity to the

Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przy współudziale Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu...
16 kwietnia 2024 Stalowa Wola

Bezpieczeństwo: jego rodzaje i oblicza w XXI wieku

Organizator: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli