KONFERENCJE POŚWIĘCONE ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU w 2023 r.

30 maja 2023 Toruń

XIV KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKI STOSOWANEJ

Organizator: INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ przy współpracy Instytutu...
01 czerwca 2023 Poznań

III Dni Młodych Liderów Jakości

Organizator: Instytut Nauk o Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
01 czerwca 2023 Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Solidarnie i wspierająco w szkole"

Organizator: Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Spraw Publicznych, Zakład Przywództwa i...
02 czerwca 2023 Online (Microsoft Teams)

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Energetyka a prawo, ekonomia i nauki o bezpieczeństwie"

Organizator: Center For American Studies, Wydział Wydział Prawa i Administracji Uniwrsytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
05 czerwca 2023 Kraków

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna i polityka społeczna w obszarach miejskich i wiejskich”

Organizator: Komitet organizacyjny:dr hab. Józef Młyński, prof. UP – przewodniczącydr hab. Beata Ziębińska, prof. UP –...
15 czerwca 2023 42-200 Częstochowa

12th International Conference on Management 2023

Organizator: 1) Częstochowa University of Technology, Faculty of Management,  Poland; 2) John von Neumann University, Hungary; 3) Slovak...
17 czerwca 2023 Online (Microsoft Teams)

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zarządzanie i logistyka w teorii i praktyce"

Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies
21 czerwca 2023 Szczecin (Konferencja On-Line)

III Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja Doktorantów US 2.0 "MKDUS 2.0" 21-23.06.2022

Organizator: Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu SzczecińskiegoRada Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu...
01 lipca 2023 Online (Microsoft Teams)

3rd International Conference "Contemporary Problems of Law & Economics"

Organizator: The Center For European Studies along with the Center For American Studies
15 lipca 2023 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obce, inne i/a swoje. Interpretacje, dyskursy, rozważania”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
12 sierpnia 2023 Online (Microsoft Teams)

III International Conference titled „Constitutions and Constitutional Law in the World”.

Organizator: The Center For American Studies and the Center For European Studies
02 września 2023 Online (Microsoft Teams)

4th International Conference on Human Rights

Organizator: Center For American Studies and the Center For European Studies