KONFERENCJE PEDAGOGICZNE w 2023 r.

09 lipca 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Ubóstwo"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
22 lipca 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Fantastyka, fantastyczność, fantazmaty, fantazje”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
28 lipca 2023 Poznań

Ogólnopolska Konferencja Psychologów i Kognitywistów

Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies
30 lipca 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Dziedzictwo, sukcesja, spuścizna. Perspektywy, dyskursy, realia, kultura”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
05 sierpnia 2023 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czwarta letnia szkoła naukowa on-line”

Organizator: Fundacja Promovendi
09 sierpnia 2023 Poznań

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein

Organizator: Center For American Studies oraz Center For European Studies
21 września 2023 Warsaw

The International Mid-term ESA RN 10 Conference "Sociology of Education: Wellbeing and Resilience in the Times of Crisis"

Organizator: European Sociological AssociationInstitute of Political Studies of the Polish Academy of SciencesMaria Grzegorzewska University in...
22 września 2023 Słupsk

Ekologia w dyskursie - IV edycja- Sztuczna Inteligencja

Organizator: Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Szkoła Doktorska UP w Słupsku,Koło Polonistów Polonistów UP w Słupsku,Samorząd Doktorantów UP...
19 października 2023 Wrocław

Międzynarodowa studencko-doktorancka konferencja naukowa KINO/TEKST. 19-20 października 2023

Organizator: Studenckie Koło Naukowe KinoKultura Uniwersytetu Wrocławskiego
09 listopada 2023 Warszawa

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Metod Pomocy Psychologicznej „Pomoc Psychologiczna Dzieciom i Młodzieży”

Organizator: Katedra Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii APS Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży...
16 listopada 2023 Słubice (Polska) I Frankfurt Nad Odrą (Niemcy)

"Niektórzy lubią poezję...", czyli o recepcji dzieła Wisławy Szymborskiej na arenie międzynarodowej

Organizator: Fundacja im. Karla Dedeciusa i Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie...
18 listopada 2023 Poznań

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Uchodźcy oraz mniejszości etniczne i narodowe

Organizator: Center For American Studies oraz Center For European Studies