KONFERENCJE PEDAGOGICZNE w 2024 r.

17 maja 2025 Online (Microsoft Teams)

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Osoby LGBTQ+ a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie"

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
20 maja 2025 Stalowa Woila

Religia, Tradycja i nowoczesność

Organizator: Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli Fundacja Campus w Stalowej Woli
23 maja 2025 Online

II Ogólnopolska Konferencja Literaturoznawcza "Oblicza literatury"

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
13 czerwca 2025 Online (Microsoft Teams)

3rd International Conference on ,,Sexuality from the Perspective of Social Sciences, Humanities & Medicine”

Organizator: The Center for European Studies along with the Center for American Studies
13 czerwca 2025 Online (Microsoft Teams)

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ,,Seksualność w perspektywie nauk społecznych, humanistycznych i medycznych"

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
25 lipca 2025 Online (Ms Teams)

III Ogólnopolska Konferencja Psychologów i Kognitywistów

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
02 sierpnia 2025 Online (Microsoft Teams)

V Ogólnopolska Konferencja "Wolność, równość, wielokulturowość. Polska – Europa – świat"

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
06 września 2025 Online

III Interdyscyplinarna Konferencja Psychologii i Pedagogiki "Zachowania – Osobowość – Umysł – Emocje"

Organizator: Center for American Studies oraz Center for European Studies
27 września 2025 Online (Microsoft Teams)

5th International Academic Conference "Law, Medicine and Psychology"

Organizator: The Center for American Studies and the Center for European
08 listopada 2025 Online (Microsoft Teams)

III Ogólnopolskie Sympozjum Historyczne

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
14 listopada 2025 Online

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Sport – ujęcie interdyscyplinarne"

Organizator: Center for American Studies oraz Center for European Studies
22 listopada 2025 Online (Microsoft Teams)

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Współczesne problemy prawa i ekonomiii"

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies