KONFERENCJE POLITOLOGICZNE w 2024 r.

03 września 2024 Krynica-Zdrój

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Społeczeństwo wobec mediów"

Organizator: Dialogiczne Towarzystwo Naukowe - Społeczeństwo i Polityka
07 września 2024 Online (Microsoft Teams)

5th International Conference on Human Rights

Organizator: Center for American Studies and Center for European Studies
07 września 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Spokój”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
12 września 2024 Sanok

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Na pograniczach kultur i narodów". Historia, kultura, dialog

Organizator: Organizator:Uczelnia Państwowa w Sanoku im. Jana GrodkaPartnerzy:- Polonistyczne Centrum Naukowo-Informacyjne im. Igora Menioka...
14 września 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Milczenie i mowa”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
15 września 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Umysł i ciało”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
19 września 2024 Kraków

Movement(s) and identity

Organizator: The Institutie of Modern Languages, Ignatianum University in Cracow, Poland The Institute of Philosophy, Ignatianum University in...
19 września 2024 Kraków

IV International City and Philosophy Congress. Movement(s) and Identity

Organizator: The Institute of Modern Languages, Ignatianum University in Cracow The Institute of Philosophy, Ignatianum University in CracowPoland...
20 września 2024 Online

III Modern Lawyer's Conference: Law and Technology in the 21st Century

Organizator: Center For American Studies oraz Center For European Studies
21 września 2024 Poznań

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Władza publiczna, administracja, samorząd"

Organizator: Center for European Studies oraz Center for American Studies
26 września 2024 Bydgoszcz

Międzynarodowa konferencja "Polska i Jugosławia w XX w."

Organizator: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Paweł Wawryszuk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Organizator od strony...