KONFERENCJE POLITOLOGICZNE w 2023 r.

12 maja 2023 Gniezno

Współczesne wyzwania dla zarządzania w administracji lokalnej

Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;  Instytut Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie
13 maja 2023 Poznań

IV International Conference "Ethical Problems in Law & Politics"

Organizator: Center For American Studies, Wydział Wydział Prawa i Administracji Uniwrsytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13 maja 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Sprawiedliwość”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
13 maja 2023 Poznań

II OKN "Fake news i dezinformacja we współczesnym świecie"

Organizator: Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Naukowe Doktorantów i Studentów
16 maja 2023 Warszawa

Three Seas One Opportunity

Organizator: Fundacja The Opportunity Institute for Foreign Affairs 
17 maja 2023 Toruń

X X Międzynarodowy Kongres Azjatycki. Vision, Identities, Community

Organizator: Towarzystwo Azji i Pacyfiku
18 maja 2023 Zamość

Międzynarodowa konferencja naukowa "Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia militarne"

Organizator: AKADEMIA ZAMOJSKA Instytut Społeczno-Ekonomiczny  ; UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Instytut Nauk o Polityce i...
18 maja 2023 Poznań

Polityka migracyjna i etniczna wobec wyzwań społecznych, demograficznych i kulturowych XXI w.

Organizator: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuZałada Badań nad Inegracją Europejską,...
19 maja 2023 Poznań

Seminarium Studentów Historii Sztuki „Theatrum władzy”

Organizator: Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UAM, Instytut Historii Sztuki UAM, Biblioteka Raczyńskich
19 maja 2023 Kraków

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Europa i Islam. Zderzenie czy dialog cywilizacji?"

Organizator: Koło Naukowe Orientalistów UJ, Koło Naukowe Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ
20 maja 2023 Poznań

III Ogólnopolska Konfrencja Naukowa Stosunki międzynarodowe i prawo międzynarodowe

Organizator: Center For American Studies, Wydział Wydział Prawa i Administracji Uniwrsytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
20 maja 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Sławni, znani, niepospolici – historia i współczesność” (ed.2)

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...