KONFERENCJE PRAWNICZE I ADMINISTRACYJNE w 2022 r.

13 sierpnia 2022 Online

International Conference „Constitutions and Constitutional Law in the World”

Organizator: The Center For American Studies and the Center For European Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam...
18 sierpnia 2022 Poznań

Kto zadba o nasze środowisko? Prywatne zarządzanie środowiskiem - prawo i polityka

Organizator: Center For American Studies, Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego - Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu
20 sierpnia 2022 Poznań

II Ogólnopolski Kongres Nauk Penalnych pt. "Przestępstwo i kara. Ujęcie interdyscyplinarne

Organizator: Center For American Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz KN Prawa...
20 sierpnia 2022 Warszawa

Szkolenie „Przygotowanie rozprawy doktorskiej. Aspekty teoretyczno-empiryczne”

Organizator: Exante Wydawnictwo Naukowe
27 sierpnia 2022 Online (Microsoft Teams)

II OKN "Prawo handlowe i rynki finansowe. Polska – Europa – świat"

Organizator: Center For American & European Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama...
27 sierpnia 2022 Wrocław

Szkolenie „Redagowanie tekstów naukowych. Publikacje naukowe w teorii i praktyce"

Organizator: Exante Wydawnictwo Naukowe
30 sierpnia 2022 Lublin

Nauki humanistyczne i społeczne w perspektywie interdyscyplinarnej [NABÓR TEKSTÓW]

Organizator: Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
03 września 2022 Online (Microsoft Teams)

3rd International Conference on Human Rights

Organizator: The Center For American Studies and Center For European Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam...
03 września 2022 Warszawa

Szkolenie „Korekta i redakcja tekstu naukowego – warsztat”

Organizator: Exante Wydawnictwo Naukowe
03 września 2022 Poznań

3rd International Conference on Human Rights

Organizator: Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji...
10 września 2022 Online (Microsoft Teams)

Niemcy, Austria, Szwajcaria i Liechtenstein. Prawo, kultura, polityka i historia

Organizator: Center For European Studies oraz Center For American Studies we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
11 września 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online „Kłamstwa”

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ;Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu...
< Poprzednie 1 2 3 4 Następne >