KONFERENCJE PRAWNICZE I ADMINISTRACYJNE w 2022 r.

01 października 2022 Online (Microsoft Teams)

II Ogólnopolski Kongres Cywilistyczny pt. "Prawo cywilne i postępowanie cywilne w Polsce i Europie

Organizator: Center For European Studies afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
15 października 2022 Ms Teams

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dobra osobiste w Polsce, Europie i na świecie".”

Organizator: Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego, Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Center For American Studies
20 października 2022 Warszawa

I Interdyscyplinarny Kongres Badań nad Cmentarzami

Organizator: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Historii Sztuki
21 października 2022 Poznań

Akademia Retoryki, Wymowy i Psychologii Sądowej

Organizator: Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego oraz Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, Center For American Studies
22 października 2022 Poznan

1st International Conference "People During War Conflicts – Then and Now: Legal, Political, Humanitarian & Economic Dimensions"

Organizator: The Center For American Studies and the Center For European Studies affiliated with the Faculty of Law and Administration of the Adam...
23 października 2022 Wieliczka

Wieliczka 23-25.10.22 - Polsko-Peruwiańska Konferencja Ekonomia-Finanse-Zarządzanie

Organizator: Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka; Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk; CENTRUM Católica, Pontificia Universidad...
25 października 2022 Kraków

Oblicza postpamięci 5 – konflikty czy negocjacje?

Organizator: Instytut Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego pod...
25 października 2022 Stalowa Wola

Rodzina cennym klejnotem współczesnego świata

Organizator: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we WrocławiuFundacja Campus w Stalowej Woli
25 października 2022 Częstochowa

BEZPIECZEŃSTWO POLSKI W XX I XXI W. Dyplomacja w systemie bezpieczeństwa państwa

Organizator: Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza...
29 października 2022 Poznań

Ogólnopolski Kongres Amerykanistów i Latynoamerykanistów

Organizator: Center For European Studies oraz Center For American Studies działające we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji...
07 listopada 2022 Toruń

The International Conference Centenary of the March on Rome: The Dynamics of the World’s Militant Democracies

Organizator: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
15 listopada 2022 Poznań

NABÓR TEKSTÓW DO MONOGRAFII “Seksualność a prawo, psychologia i nauki o społeczeństwie”

Organizator: Wydawnictwo Center For American Studies Publishing Press,Koło Naukowe Prawa Amerykańskiego z Wydziału Prawa i Administracji UAM w...