KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: CZLOWIEK

24 maja 2024 Warszawa

Dialogi i monologi 4

Organizator: Konferencję organizują Międzywydziałowe Koło Językoznawstwa Synchronicznego i Glottodydaktyczne Koło Naukowe działające na...
27 maja 2024 Częstochowa

Polska Filozofia Człowieka

Organizator: Katedra Filozofii Uniwersytetu Jana Długosza w CzęstochowiePolskie Towarzystwo Filozoficze, Oddział w Częstochowie
23 sierpnia 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek w sytuacji granicznej” (II edycja)

Organizator: Wydział Filologiczny UMCS, Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego UMCS
30 sierpnia 2024 Online

Ogólnopolski Kongres "Antropologii, Socjologii, Kulturoznawstwa"

Organizator: Center for American Studies i Center for European Studies
30 grudnia 2024 Szczecin

Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych

Organizator: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika