KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: DOKTORANCI

03 sierpnia 2024 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Piąta, letnia szkoła naukowa on-line”

Organizator: Fundacja Promovendi
06 września 2024 Siedlce

IV Siedleckie Forum Doktorantów

Organizator: Rada Samorządu Doktorantów Szkoły Doktorskiej w Siedlcach
19 października 2024 Warszawa

Ogólnostudencka Konferencja Okulograficzna

Organizator: Koło Naukowe NeuroPsyche
25 października 2024 Wrocław

Wrocławskie Kolokwium Filologiczne 2024

Organizator: Zarząd Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców UWr wraz z Opiekunem, Zarząd Naukowego Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów...
30 grudnia 2024 Szczecin

Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych

Organizator: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika