KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: EDUKACJA

01 kwietnia 2022 Łódź

Szkoła jutra. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację

Organizator: Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego
28 kwietnia 2022 Kraków

Edukacja medialna 3.0. Aspekty technokulturowe, pedagogiczne i psychologiczne. Strategie – praktyki – instytucje

Organizator: Ośrodek Badań nad Mediami Instytutu Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
18 maja 2022 Szczecin

VIII Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” / The 8th Conference ‘Rare diseases not only in the curriculum’

Organizator: Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa...