KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: HISTORIA_EDYTORSTWA

22 kwietnia 2022 Warszawa (Online)

2. Ogólnopolska Studencka Konferencja Edytorstwa Muzycznego

Organizator: Koło Naukowe Edytorstwa Muzycznego