KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: INTERDYSCYPLINARNOSC

09 czerwca 2022 Kraków

Konferencja międzynarodowa "JEDNOŚĆ W WIELOŚCI – ARCHIWISTYKA JAKO DZIEDZINA INTERDYSCYPLINARNA"

Organizator: Katedra Archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych    Sekcja...
08 września 2022 Poznań

Ogólnopolska Konferencja "Ekosystemy"

Organizator: Grupa poszukujących wiedzy