KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: INTERNET

21 października 2021 Katowice

Etnologia w sieci

Organizator: Muzeum Śląskie w Katowicach 
04 listopada 2021 Kielce

Gry wideo - media, komunikacja, rozrywka

Organizator: Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji SpołecznejUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach