KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: KULTUROZNAWSTWO

25 kwietnia 2024 Wrocław

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO KINA - Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Organizator: Filmoznawcze Koło Naukowe UWr oraz Instytut Kulturoznawstwa UWr
09 maja 2024 Warszawa

"Strachy na lachy". Groza i horror w dziecięcych, młodzieżowych i fantastycznych tekstach kultury

Organizator: Koło Baśni, Literatury Dziecięcej, Młodzieżowej i Fantastycznej UW
24 maja 2024 Wrocław

Ogólnopolska konferencja naukowa U(ś)cisk teraźniejszości: Nowe gatunki, konwencje i formy we współczesnej kulturze

Organizator: Koło Naukowe Młodej Krytyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Koło Naukowe Teorii Literatury Uniwersytetu Wrocławskiego
07 czerwca 2024 Online (Ms Teams)

Ogólnopolska Konferencja Archiwistyki, Archeologii i Bibliotekoznawstwa

Organizator: Center for European Studies i Center for American Studies
10 czerwca 2024 Płock (Online)

X Międzynarodowa Konferencja Online Nowy Wymiar Filologii - Języki, Literatura, Językoznawstwo, Kultura

Organizator: The Department of Philology, The Faculty of Humanities and Information Technology Sciences of The Mazovian Academy in Płock, Poland
28 lipca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Miejsca"

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach;Katedra Porównawczych Studiów...
30 sierpnia 2024 Online

Ogólnopolski Kongres "Antropologii, Socjologii, Kulturoznawstwa"

Organizator: Center for American Studies i Center for European Studies