KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: MIASTA

26 czerwca 2022 Katowice

Światowe Forum Miejskie

Organizator: UN-HabitatMinisterstwo Funduszy i Rozwoju RegionalnegoKatowice
27 października 2022 Łódź

XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Małe Miasta: przestrzeń, społeczeństwo, gospodarka

Organizator: Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu ŁódzkiegoKatedra Gospodarki...