KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: MIASTO

23 października 2023 Warszawa

Skąd się bierze miasto? Miastotwórcze procesy w Warszawie od XIV do XXI wieku. Różnorodność – podobieństwa – konteksty

Organizator: Instytut Historii Polskiej Akademii NaukMuzeum Warszawy