KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: NAUKA

27 stycznia 2022 Wydarzenie Online - Zoom

Deifikacja nauki a sekularyzacja transcendencji

Organizator: Katedra Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych Politechniki...
05 lutego 2022 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa online "Antagonizmy"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
26 marca 2022 Warszawa

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wartości, idee, emocje w słowach i obrazach. Nauka w służbie praktyki”

Organizator: Katedra Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
18 maja 2022 Szczecin

VIII Konferencja „Choroby rzadkie nie tylko w programie nauczania” / The 8th Conference ‘Rare diseases not only in the curriculum’

Organizator: Sekcja Nauk o Człowieku Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Sekcja Metodologii Nauk Medycznych Polskiego Towarzystwa...
26 maja 2022 Kraków

William James. W poszukiwaniu istoty doświadczenia religijnego

Organizator: Katedra ReligioznawstwaInstytut Filozofii i Socjologii UP