KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: NAUKA

16 lipca 2022 Online

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Polski system edukacji wobec wyzwań związanych z migracją"

Organizator: Stowarzyszenie Naukowe Doktorantów i Studentów wspólnie z Kongresem Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu