KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: PAMIEC

02 marca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Pamięć i niepamięć – dyskursy i doświadczenia”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Siedlcach;Katedra Porównawczych Studiów...
22 marca 2024 Zoom

Understanding Learning & Memory - kurs z amerykańską profesor psychologii

Organizator: Center for Amarican & European Studies
03 kwietnia 2024 Warszawa

Archeologia współczesności. Exemplum archeologii katyńskiej

Organizator: Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii UŁ „Szare Banderia”, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum...
18 maja 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Wszystkie skarby tego świata. Rzeczywistość i fikcja”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
15 czerwca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Tradycje, przesądy, wierzenia”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...