KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: POLSKA

27 lipca 2024 Online

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo własności intelektualnej. Polska – Europa – świat"

Organizator: Center For American Studies oraz Center For European Studies
26 września 2024 Bydgoszcz

Międzynarodowa konferencja "Polska i Jugosławia w XX w."

Organizator: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Paweł Wawryszuk (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), Organizator od strony...
25 października 2024 Warszawa

I Kinematograficzna Konferencja Naukowa „Kino polskie a kino rosyjskie”

Organizator: Komitet Organizacyjny Spotkania:Piotr Głuszkowski (Uniwersytet Warszawski)Michał Kołakowski (Uniwersytet Warszawski)Filip...
02 grudnia 2024 Kraków

40 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Współczesne wyzwana w badaniach geografii przemysłu i usług

Organizator: Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w KrakowieKomisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego