KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: PRACA

19 kwietnia 2024 Warszawa

Praca: wartość i fenomen. Refleksja humanistyczna

Organizator: Instytut Językoznawstwa WNH; Instytut Literaturoznawstwa WNH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
11 maja 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Higienicznie? Dyskursy – praktyki – paradoksy”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
20 maja 2024 Warszawa

Zaproszenie na na międzynarodową konferencje Polska i Europa wobec zmian demograficznych

Organizator: Organizatorem konferencji jest Fundacja Popieram Rodzinę we współpracy z Wydziałami Studiów nad Rodziną oraz Nauk Pedagogicznych...
09 czerwca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Wolność i niewola. Dyskursy, perspektywy, realia”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
05 lipca 2024 Online

Ogólnopolska Konferencja "Kobiety w nauce, sztuce, biznesie i życiu publicznym"

Organizator: Center for American & European Studies i Center for Science & Technology