KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: PRACA

05 marca 2022 Warszawa

PRACA JAKO POLE WALKI. PERSPEKTYWY DLA STRAJKU

Organizator: Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski, Koło Naukowe Myśli Emancypacyjnej 
09 czerwca 2022 Gliwice

Praca: dziedzictwo, doświadczenie, środowisko, tożsamość

Organizator: Muzeum w Gliwicach, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Instytut Historii UJ, Grupa Badawcza Homo(Lab)orans