KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: SWIAT

30 stycznia 2022 Online

Zagrożenia dla ludzkości

Organizator: Warsztat badawczy
06 lutego 2022 Online

Przemiany w przyszłości

Organizator: Warsztat badawczy
13 lutego 2022 Online

Rola młodych we współczesnym świecie

Organizator: Warsztat badawczy
13 lutego 2022 Online

"Rola młodych we współczesnym świecie"

Organizator: • Międzyuniwersytecka Interdyscyplinarna Loża Naukowa • Instytut Naukowo-Badawczy i Leczniczo-Edukacyjny • Forum Młodych...