KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: TOZSAMOSC

09 czerwca 2022 Gliwice

Praca: dziedzictwo, doświadczenie, środowisko, tożsamość

Organizator: Muzeum w Gliwicach, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Instytut Historii UJ, Grupa Badawcza Homo(Lab)orans