KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: TURYSTYKA

10 czerwca 2022 Zamość

Ekspozycja turystycznych walorów Zamościa w sztuce

Organizator: Akademia ZamojskaZakład Turystyki i Rekreacjiul. J. Zamoyskiego 6422-400 Zamość
10 września 2022 Kraków

Japan-Poland Student Conference 2022

Organizator: Japan-Poland Youth Association (Polsko-Japońskie Stowarzyszenie Młodzieży)ul. Zbożowa 3/11, 30-002 Kraków