KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: ZARZADZANIE

11 lipca 2024 Białystok/zabłudów

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie w Gospodarce 4.0"

Organizator: Organizator:Wydział Zarządzania UwB  https://wz.uwb.edu.plWspółorganizator:SaMASZ Sp. z o.o.https://www.samasz.pl
19 lipca 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Klęski, porażki, upadki"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
16 września 2024 Tykocin

PARADYGMATY W NAUKACH O ZARZĄDZANIU PARADIGMS IN MANAGEMENT SCIENCES

Organizator: Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie Wydział...
29 września 2024 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Wiedza i niewiedza”

Organizator: Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
10 października 2024 Olsztyn K. Częstochowy

XI Konferencja Naukowa „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości"

Organizator: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
12 października 2024 Gdańsk-Sztokholm

XXII Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością

Organizator: Katedra Strategicznego Rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoKatedra Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania...
21 grudnia 2024 Online (Microsoft Teams)

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody rozwiązywania sporów. Polska – Europa – świat"

Organizator: CENTER FOR AMERICAN STUDIES - O NASCenter for American Studies jest towarzystwem naukowym (KRS: 0000771445, NIP: 7811990247), które...