KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: ZARZADZANIE

03 marca 2023 Bielsko-Biała

Szkoła wobec wyzwań współczesności

Organizator: Placówka Oświatowa „Jonatan”
31 marca 2023 Bydgoszcz

I Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa - Forum Młodych Naukowców

Organizator: Instytut Zarządzania i Gospodarki Usług Turystycznych Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy