KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: ZDROWIE

25 czerwca 2022 Białystok

X MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-PRAKTYCZNA NAUCZYCIELI I STUDENTÓW INSTYTUCJONALNE I PRZDSIĘBIORCZE FORMY WYPOCZYNKU W CZASIE WOLNYM OD PRACY W RAMACH TURYSTYKI NA WSI W OKRESIE PANDEMII K

Organizator: Wyższa Szkoła Kadr Menedżerskich Filia w Białymstoku, Studenckie Koło Naukowe „Hossa” (Polska) Uniwersytet w Białymstoku,...
25 czerwca 2022 Lublin

"Człowiek - pytanie otwarte". II Międzynarodowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-Psychosomatyki

Organizator: Polskie Towarzystwo Logoterapii i Noo-Psychosomatyki, Institute of Biofeedback and Noo-Psychosomatic
29 grudnia 2022 Szczecin

Koło Oświatowe Anatomii Radiologicznej i Historii Nauk Morfologicznych

Organizator: Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika