KONFERENCJE NAUKOWE – TEMAT: ZROWNOWAZONY_ROZWOJ

09 września 2024 Karpacz

XXVII Konferencja Naukowa „PROBLEMY EKONOMII, POLITYKI EKONOMICZNEJ I FINANSÓW PUBLICZNYCH”

Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Ekonomii i Finansów, Katedra Ekonomii i Polityki Ekonomicznej
19 września 2024 Szczecinek

STRATEGIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ŚWIETLE WYZWAŃ XXI WIEKU - Strategie rozwoju JST u progu kadencji 2024 – 2029

Organizator: Filia Społecznej Akademii Nauk w Szczecinku Instytut Prawa i Administracji Społecznej Akademii Nauk Powiat Szczecinecki Centrum...
12 października 2024 Gdańsk-Sztokholm

XXII Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością

Organizator: Katedra Strategicznego Rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoKatedra Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania...
27 listopada 2024 Łódź

XV Konferencja Naukowa – Pomiar i ocena zjawisk społecznych i ekonomicznych – MASEP 2024

Organizator: Katedra Statystyki Ekonomicznej i Społecznej Uniwersytetu ŁódzkiegoInstytut Marketingu i Zrównoważonego Rozwoju Politechniki...
07 grudnia 2024 Poznań

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zrównoważony rozwój. Aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i społeczne"

Organizator: Center for European Studies, Center for American Studies i Center for Science & Technology
06 grudnia 2025 Online

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Zrównoważony rozwój. Aspekty prawne, ekonomiczne, polityczne i społeczne"

Organizator: Center for European Studies, Center for American Studies i Center for Science & Technology