ARCHIWUMMINIONE KONFERENCJE O EKOLOGII I OCHRONIE PRZYRODY W 2018 r.

11 czerwca 2018 Poznań-Kórnik

Biologia i ekologia roślin drzewiastych

12 czerwca 2018 Warszawa

Innowacyjna Gmina

20 czerwca 2018 Bydgoszcz

Rozwój w ujęciu interdyscyplinarnym