KONFERENCJE HUMANISTYCZNE w 2023 r.

19 maja 2023 Poznań

Historia na ekranie, wykorzystanie filmu w edukacji historycznej.

Organizator: Sekcja Edukacji Historycznej i Dydaktyki UAM, Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Gerarda Labudy UAM
19 maja 2023 Kraków

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Europa i Islam. Zderzenie czy dialog cywilizacji?"

Organizator: Koło Naukowe Orientalistów UJ, Koło Naukowe Prawa Kościelnego i Wyznaniowego UJ
19 maja 2023 Online, Ms Teams

I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Granice polskości"

Organizator: Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego;Zakład Onomastyki i Zakład Pragmatyki...
20 maja 2023 Łódź

Deadly Calculations: Technology and Violence in North American Literature and Culture

Organizator: The Department of North American Literature and Culture, University of Łódź
20 maja 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Sławni, znani, niepospolici – historia i współczesność” (ed.2)

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
21 maja 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Zbrodnie – historia, społeczeństwo, kultura i media” (edycja 5)

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
22 maja 2023 Kraków

II Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii”

Organizator: Katedra Historii Filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie
23 maja 2023 Stalowa Wola

Drogi pedagogizacji współczesnego młodego pokolenia

Organizator: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Fundacja Campus w Stalowej Woli
25 maja 2023 Siedlce

Zbiory, kolekcje, spuścizny w archiwach i poza archiwami

Organizator: Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach / Archiwum Państwowe w Siedlcach
25 maja 2023 Kraków

Religion and the Mind 2023

Organizator: Alicja Borowik, Matylda Ciołkosz, Maciej Czeremski, Aneta Czernatowicz-Kukuczka, Krzysztof Lach, Piotr Szymanek
25 maja 2023 Kraków

Chorobopisanie. Narracje maladyczne w literaturze i kulturze

Organizator: Komitet Organizacyjny: Wiktoria Kulak – przewodnicząca KNALiK UJWeronika Bukowska – wiceprzewodnicząca KNALiK UJZuzanna Żak –...