KONFERENCJE INŻYNIERYJNE I TECHNICZNE w 2024 r.

06 kwietnia 2024 Internet

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „e-Factory of Science” XI edycja

Organizator: Fundacja Promovendi
09 kwietnia 2024 Bydgoszcz / Online

II International Digital Forum

Organizator: Hybrid Didactics Department of the WSG University in BydgoszczMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marszałek województwa...
09 kwietnia 2024 Bydgoszcz

II Międzynarodowe Forum Cyfrowe 9.04.2024

Organizator: Wyższa Szkoła Gospodarki, Forum Rozwoju Regionalnego
11 kwietnia 2024 Poznań

Ogólnopolska Konferencja Dni Planisty: Konflikty Przestrzenne

Organizator: Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej
11 kwietnia 2024 Wrocław

VIII Międzynarodowa Konferencja Młodych Badaczy „O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim”

Organizator: Studenckie Koło Naukowe Ukrainistów UWr, Zakład Ukrainistyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr
12 kwietnia 2024 Jelenia Góra

II Konferencja Naukowa Zrównoważony Rozwój i Ochrona Środowiska

Organizator: Instytut Apidologii
12 kwietnia 2024 Zoom

Neuroscience and Psychology: Everything You Need to Know About the Brain - kurs

Organizator: Center for American Studies
18 kwietnia 2024 Kielce

33. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Człowiek i jego środowisko"

Organizator: Centrum Nauki i Kultury UJK w Kielcach
22 kwietnia 2024 Kraków

International Conference Water and Sewage in the Circular Economy Model (CEwater)

Organizator: Division of Biogenic Raw Materials, Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences
23 kwietnia 2024 Warszawa

IIIrd International Scientific Conference for Students and PhD Students „Animal Science and Aquaculture – Good Practices”

Organizator: The Institute of Animal Sciences, the Polish Society of Animal Production and and Animal Sciences Students Scientific Association 
24 kwietnia 2024 Lublin

3rd International PhD Students’ Conference: Environment-Plant-Animal-Product (ICDSUPL)

Organizator: Doctoral School of the University of Life Sciences in Lublin; Doctoral Students Council of the University of Life Sciences in Lublin
26 kwietnia 2024 Zoom

Academic Writing Made Easy - kurs z naukowego pisania w języku angielskim

Organizator: Center for American Studies