KONFERENCJE SPOŁECZNE w 2023 r.

22 października 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa "Góry"

Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
23 października 2023 Katowice - Sosnowiec

15th Annual International Scientific Conference Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning Subtitle: E-learning & Artificial Intelligence

Organizator: University of Silesia in Katowice, Poland
24 października 2023 Stalowa Wola

Rodzina siłą człowieka i całego Narodu

Organizator: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu i Fundacja Campus w Stalowej Woli
25 października 2023 Zielona Góra

Wyzwania współczesnych społeczeństw: młodość i starość

Organizator: Uniwersytet Zielonogórski, Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
25 października 2023 Poznań

III OGÓLNOPOLSKA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA DIAGNOZA I JEJ ZASTOSOWANIE W KONTEKŚCIE JEDNOSTKOWYM I SPOŁECZNYM

Organizator: Zakład Metodologii Nauk o Edukacji WSE UAM
25 października 2023 Zielona Góra

Wyzwania współczesnych społeczeństw: młodość i starość

Organizator: Instytut Socjologii, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Historii, Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Ekonomii i Finansów,...
26 października 2023 Lodz

7th International Symposium "Politics and society in the Islamic world"

Organizator: Department of Middle East and North Africa, Faculty of International and Political Studies, University of LodzDepartment for European...
26 października 2023 Warszawa

Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem

Organizator: The Łukasiewicz  – ORGMASZ, Faculty of Philosophy University of Warsaw, The Center for Ethics of Technology At Humanites Institute,
26 października 2023 -

Conference Ethics by Design: responsible development of technology in the ESG ecosystem

Organizator: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"Uniwersytet Warszawski - Wydział Filozofii
26 października 2023 Online

III Krakowska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Nieruchomości

Organizator: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Izba Notarialna w Krakowie
26 października 2023 Warszawa

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dylematy Współczesnej Obronności i Bezpieczeństwa

Organizator: Wydział  Bezpieczeństwa,  Logistyki i Zarządzania, Instytut Bezpieczeństwa i Obronności Wojskowej Akademii Technicznej  im. ...
27 października 2023 Poznań

II Międzynarodowa Konferencja nt. Evidence-Based Practice w oddziaływaniach penitencjarnych i postpenitencjarnych - z cyklu Funkcjonowanie systemów profilaktyczno-resocjalizacyjnych we współczes

Organizator: Zakład Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w PoznaniuPatronat naukowy: Zespół...