KONFERENCJE SPOŁECZNE w 2024 r.

10 października 2024 Olsztyn K. Częstochowy

XI Konferencja Naukowa „Wiedza i technologie informacyjne w kreowaniu przedsiębiorczości"

Organizator: Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
10 października 2024 Szczecin

"Przyczyny i konsekwencje polskiego kryzysu konstytucyjnego na tle zjawiska populizmu i autorytaryzmu"

Organizator: Wydział Prawa i Administacji Uniwersytetu Szczecińskiego
12 października 2024 Online (Microsoft Teams)

IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. "Miłość, intymność, seksualność. Aspekty prawne, psychologiczne i społeczne"

Organizator: Center For European Studies i Center For American Studies
12 października 2024 Gdańsk-Sztokholm

XXII Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością

Organizator: Katedra Strategicznego Rozwoju Wydziału Zarządzania Uniwersytetu GdańskiegoKatedra Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania...
16 października 2024 Kraków

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja obronna jako fundament bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku"

Organizator:  Instytut Bezpieczeństwa i InformatykiUniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Centrum Symulacji i Doskonalenia...
17 października 2024 Elbląg

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA "OBLICZA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Gospodarka w warunkach zwiększonej niepewności i ryzyka

Organizator: Instytut Ekonomiczny, Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu
17 października 2024 Warszawa

Polskie prawo migracyjne w obliczu wyzwań związanych z zarządzaniem migracjami, dostępem do ochrony międzynarodowej i granicami

Organizator: Centrum Badań nad Prawem Migracyjnym INP PAN
18 października 2024 Kraków

Konferencji naukowa "Healthy Minds. Zdrowie Psychiczne w XXI Wieku: Teoria, Praktyka,"

Organizator: Instytut Psychologii Stosowanej Uniwersytet Jagielloński
18 października 2024 Łódź

IX Ogólnopolska Konferencja Akademia On-line

Organizator: Polski Uniwersytet Wirtualny Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi Łódź 90-212, ul. Sterlinga 26
19 października 2024 Poznań

III Ogólnopolski Kongres Amerykanistów i Latynoamerykanistów

Organizator: Center for American Studies
19 października 2024 Warszawa

Ogólnostudencka Konferencja Okulograficzna

Organizator: Koło Naukowe NeuroPsyche