UPŁYWAJĄCE TERMINY REJESTRACJI

17 maja 2023 Gdynia

Polak potrafi! Lean w polskich realiach.

Rejestracja do:
Organizator: FUNDACJA LEAN EDUCATIONLEANQ TEAM SP Z O.O.WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKUAGENCJA ROZWOJU POMORZA
22 maja 2023 Kraków

II Konferencja Naukowa „W poszukiwaniu ukrytej fenomenologii”

Rejestracja do:
Organizator: Katedra Historii Filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie
22 czerwca 2023 Toruń,

Discourses of Exclusion:   Theories and Practices 

Rejestracja do:
Organizator: Nicolaus Copernicus University; Lab for Exclusion and Alienation Research (LEAR), Faculty of Philosophy and Social Sciences; Institute...
30 maja 2023 Toruń

XIV KONFERENCJA NAUKOWA LOGISTYKI STOSOWANEJ

Rejestracja do:
Organizator: INSTYTUT LOGISTYKI WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA, LOGISTYKI I ZARZĄDZANIA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ przy współpracy Instytutu...
13 maja 2023 Poznań

IV International Conference "Ethical Problems in Law & Politics"

Rejestracja do:
Organizator: Center For American Studies, Wydział Wydział Prawa i Administracji Uniwrsytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13 maja 2023 Poznań

II OKN "Fake news i dezinformacja we współczesnym świecie"

Rejestracja do:
Organizator: Kongres Kół Naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Naukowe Doktorantów i Studentów
29 maja 2023 Słupsk

Dziecko i Dzieciństwo w Interdyscyplinarnym Dyskursie

Rejestracja do:
Organizator: Instytut Pedagogiki, Akademia Pomorska w Słupsku, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne - Oddział Słupsk 
09 maja 2023 Stalowa Wola

Trendy w badaniach naukowych XXI wieku

Rejestracja do:
Organizator: Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu Fundacja Campus w Stalowej Woli
21 maja 2023 Online

Ogólnopolska konferencja naukowa „Zbrodnie – historia, społeczeństwo, kultura i media” (edycja 5)

Rejestracja do:
Organizator: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ; Ośrodek Badawczy Facta Ficta;Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa...
24 maja 2023 Warszawa

Wokół problematyki zdrowia psychicznego: aktualne problemy, dylematy i wyzwania

Rejestracja do:
Organizator: Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW Klinika Psychiatrii Sądowej Instytutu Psychiatrii...
24 maja 2023 Rzeszów - Kielnarowa

XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Nauka i pasja kluczem do sukcesu"

Rejestracja do:
Organizator: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
15 czerwca 2023 Nysa

"Świat Biskupów Wrocławskich Książąt Nyskich"

Rejestracja do:
Organizator: Muzeum Powiatowe w Nysie