Etnologia w sieci


-

Muzeum Śląskie w Katowicach
Katowice, ul. T. Dobrowolskiego 1 , 40-205 Katowice

Współcześnie, w dobie dynamicznych przeobrażeń, część naszej aktywności życiowej przenosi się do sieci – w obszary różnego typu stron internetowych, na fora, blogi, portale społecznościowe, gdzie ludzie się spotykają, odnajdują, informują, zwierzają, zakochują, bawią, modlą, kłócą, wspierają czy dyskutują albo hejtują. Sytuacja pandemiczna uzmysławia nam to dobitnie. Znaczenie świata wirtualnego od dłuższego już czasu dostrzegane jest przez badaczy nauk społecznych, gości w dyskursach naukowych, stanowi temat wielu publikacji.

Internet nie jest czymś nowym, jednak jest tworem żywym i zjawiska w nim funkcjonujące zmieniają się, podobnie jak życie w świecie rzeczywistym. Te w sieci dostosowują się do realnych, są odpowiedzią na aktualne potrzeby kolejnych pokoleń. Ilość publikacji oraz dyskusji naukowych dotyczących szeroko pojętej kultury w Internecie świadczy o tym, że jest to temat wciąż aktualny, wymagający ciągłych badań. Rzeczywistość wirtualna nie jest fikcją, a cyberświat staje się dla badaczy równoległym obszarem do eksploatacji i nieskończonym źródłem wiedzy o człowieku.

Serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Etnologia w sieci”, która odbędzie się w dniach 21-22.10.2021. Konferencja adresowana jest do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – etnologów i antropologów, socjologów, kulturoznawców, folklorystów, historyków, językoznawców – którym problematyka współczesnych zjawisk kulturowych występujących w Internecie jest bliska. Pragniemy, by była pretekstem do rozmów, jakie aspekty życia codziennego, społecznego i duchowego człowieka przeniosły się w cyberprzestrzeń i jak ewoluowały, jakie nowe zjawiska oraz zachowania kulturowe wykształciły się wyłącznie w wirtualnym świecie, co nam dał, a co odebrał model życia „online” .

Czekamy na propozycje referatów z następujących zakresów tematycznych:

  1. Netnografia – nowy wymiar badań „terenowych”.
  2. Stan badań nad rolą i znaczeniem Internetu we współczesnym życiu.
  3. Sacrum w sieci – objawy wiary, kult, praktyki religijne, społeczności religijne.
  4. Miłość w sieci – portale oraz aplikacje randkowe jako miejsce spotkań współczesnych singli.
  5. Magia w sieci – wierzenia i zachowania magiczne w Internecie, wróżby, horoskopy, zaklęcia magiczne, łańcuszki szczęścia.
  6. Internetowy folklor słowny – netfolklor, język portali społecznościowych (emotikony, skróty językowe, memy), posty, komentarze itd.
  7. Kariera w sieci – blogerzy, szafiarki, influencerzy itd.
  8. Wspólnotowość w sieci – cyberwspólnoty, mobilizacja społeczna, usieciowienie aktywizmu.
  9. Internet w czasie pandemii i wymuszonej przez nią izolacji społecznej – przymusowe przeniesienie życia do sieci – praca, życie codzienne, relacje międzyludzkie, edukacja, kultura, rozrywka, zakupy, usługi online i inne nowe zjawiska wykształcone na potrzeby wyjątkowej sytuacji.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru wystąpień spośród nadesłanych zgłoszeń. Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut. Referaty będą publikowane w monograficznym tomie Śląskich Prac Etnograficznych. Organizatorzy zapewniają referentom nocleg, mogą też pośredniczyć w rezerwacji noclegu dla uczestników konferencji. Miejscem obrad będzie: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1.

Formularz zgłoszeniowy mozna pobrać ze strony:

https://muzeumslaskie.pl/pl/aktualnosci/etnologia-sieci-konferencja-naukowa/

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać na załączonym formularzu do 30 czerwca 2021 roku na adres mailowy: etnologiawsieci@muzeumslaskie.pl.