OKN Światowe przemiany klimatyczne


-

Online

W imieniu  ZIEMIA CEDROWA  • Młodzi dla Prawa • Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju • Gildia Młodych • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Vendetta • Koło Polityki Bezpieczeństwa Państwa • KN Historii Państwa i Prawa - Zapraszamy na dwudniową OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: "Światowe przemiany klimatyczne".
Odbędzie się ona w dniach 18-19.12.2021 w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym. 
Jeśli chcesz wziąć udział jako prelegent, uczestnik bierny bądź pomóc w organizacji konferencji dołącz do 2 grup:
 https://FB.com/groups/ZIEMIA.CEDROWA.KONFERENCJE
 https://FB.com/groups/ZIEMIA.CEDROWAZagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny.
Analizę ekologicznych wiosek jak najbardziej dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach.
Wartością dodaną do wcześniejszych • jest z pewnością analiza w skali globalnej lub regionalnej.
Zainteresowani jesteśmy wszystkimi aspektami szczególnie dotyczącymi kwestii:
 Medycznych.
 Psychologicznych.
 Prawnych i politycznych.
 Energetycznych i klimatycznych.
 Ekonomicznych.
 Społecznych.
 Urbanistycznych.
 Historycznych.
 Środowiskowych.
 Międzynarodowych.
 Przestępczości.
 Transportowych.
 Żywnościowych.
 Mieszkaniowych.
 Sytuacji demograficznej i rodzinnej.
 Szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu.
 Dostępu do edukacji.
 Innych. Abstrakty należy przesyłać do 28 lutego poprzez formularz. Formularz rejestracyjny:https://forms.gle/rrapZK5Jua2KnyU47 Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
 Prosimy wysyłać w dwóch plikach .DOC oraz .PDF
 Prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji.
 Abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków.
 Prosimy o załączenie bibliografii.
 Prosimy o przedstawienie metodyki.
 Program konferencji zostanie przedstawiony do 15 lutego 2021
 Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę do 27 stycznia 2021
 Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz przewodniczącego komitetu.
 Faktury wystawiamy tylko z drukarni oraz poczty!
 Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni!
 Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.
• UDZIAŁ JAKO SŁUCHACZ: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT NIE OTRZYMUJĄCY DYPLOMU UCZESTNICTWA: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT OTRZYMUJĄCY DYPLOM UCZESTNICTWA: Opłata konferencyjna wynosi 40 ZŁ.
 KONFERENCJE ORGANIZUJE FIRMA:
ZIEMIA 2020+
NIP: 7831620022
REGON: 386623064
ZAPRASZAMY!
Zarządy  ZIEMIA CEDROWA  / Instytut Przyszłości / Młodzi dla Prawa / Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju / Gildia Młodych / Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Vendetta / Koło Polityki Bezpieczeństwa Państwa / KN Historii Państwa i Prawa


Źródło:  https://www.facebook.com/events/425360272066299/

Aktualizacja:  2021-02-13