OKN Ziołolecznictwo


-

Online

W imieniu  ZIEMIA CEDROWA  • Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju • Gildia Młodych • Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Vendetta • Koło Polityki Bezpieczeństwa Państwa • KN Historii Państwa i Prawa
Zapraszamy na dwudniową OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: "Ziołolecznictwo".Odbędzie się ona 24.10.2021 w godzinach 10.00-20:00 w trybie zdalnym. Jeśli chcesz wziąć udział jako prelegent, uczestnik bierny bądź pomóc w organizacji konferencji dołącz do 2 grup:
 https://FB.com/groups/ZIEMIA.CEDROWA.KONFERENCJE
 https://FB.com/groups/ZIEMIA.CEDROWAnasz Komitet Naukowy
dr Andrzej Halicki
dr Jolanta Kur-Konanowicz
dr Małgorzata Dziedzic
dr Katarzyna Kowalcze
mgr Jan Burbo
mgr Izabela BrzezickaZagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny.Analizę tematu ekologicznych wiosek dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach.Wartością dodaną jest z pewnością analiza w skali globalnej lub regionalnej.Zainteresowani jesteśmy wszystkimi aspektami szczególnie dotyczącymi kwestii:
 Medycznych.
 Psychologicznych.
 Prawnych i politycznych.
 Energetycznych i klimatycznych.
 Ekonomicznych.
 Społecznych.
 Urbanistycznych.
 Historycznych.
 Środowiskowych.
 Międzynarodowych.
 Przestępczości.
 Transportowych.
 Żywnościowych.
 Mieszkaniowych.
 Sytuacji demograficznej i rodzinnej.
 Szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu.
 Dostępu do edukacji.
 Innych. Abstrakty należy przesyłać do 31.03.2021. Godz. 23:59 poprzez formularz rejestracyjny: https://forms.gle/4n3gpQGLtpcLZEp67 Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
 Prosimy wysyłać w dwóch plikach: DOC oraz PDF
 Prosimy o podanie imienia, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji.
 Abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków.
 Prosimy o załączenie bibliografii.
 Prosimy o przedstawienie metodyki. Program konferencji zostanie przedstawiony do 17.10.2021
 Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę.
 Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz przewodniczącego komitetu.
 Faktury wystawiamy tylko z drukarni oraz poczty! (dotyczy dyplomów).
 Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni po konferencji!
 Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.• UDZIAŁ JAKO SŁUCHACZ: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT NIE OTRZYMUJĄCY DYPLOMU UCZESTNICTWA: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT OTRZYMUJĄCY DYPLOM UCZESTNICTWA: Opłata konferencyjna wynosi 40 ZŁ.
Nr rachunku bankowego na który należy uiszczać opłatę konferencyjną to:
94116022020000000470895118
Tytułem “Konferencja online 24.10”
Na poniższe dane firmy. KONFERENCJE ORGANIZUJE FIRMA:
ZIEMIA 2020+
NIP: 7831620022
REGON: 386623064
Wystawiamy faktury na prośbę uczestnika, kontakt pod adresem mailowym: konferencje@ziemiacedrowa.plZAPRASZAMY!
Zarządy  ZIEMIA CEDROWA  / Instytut Przyszłości / Młodzi dla Prawa / Koło Naukowe Zrównoważonego Rozwoju / Gildia Młodych / Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Vendetta / Koło Polityki Bezpieczeństwa Państwa / KN Historii Państwa i PrawaZgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnik biorący udział w konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych poniżej i oświadcza, że wszystkie podane przeze niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z rejestracją oraz uczestnictwem w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Ziołolecznictwo". Ponadto wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby stworzenia materiałów dokumentujących przebieg Konferencji Naukowej w postaci relacji fotograficznej, które mogą być przedstawione nieokreślonej liczbie osób za pośrednictwem Internetu. Zgoda uczestnika na wyżej określone przetwarzanie danych osobowych nie zawiera ograniczeń czasowych i terytorialnych.Regulamin Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Ziołolecznictwo" dostępny u organizatorów konferencji pod adresem mailowym: konferencje@ziemiacedrowa.pl


Źródło:  https://www.facebook.com/events/253322779621210/

Aktualizacja:  2021-03-21 19:01:59