OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Ekologiczna uprawa roślin


-

Warszawa

Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny.Analizę tematu ekologicznych wiosek dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach.Wartością dodaną jest z pewnością analiza w skali globalnej lub regionalnej.Zainteresowani jesteśmy wszystkimi aspektami szczególnie dotyczącymi kwestii:
 Medycznych.
 Psychologicznych.
 Prawnych i politycznych.
 Energetycznych i klimatycznych.
 Ekonomicznych.
 Społecznych.
 Urbanistycznych.
 Historycznych.
 Środowiskowych.
 Międzynarodowych.
 Przestępczości.
 Transportowych.
 Żywnościowych.
 Mieszkaniowych.
 Sytuacji demograficznej i rodzinnej.
 Szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu.
 Dostępu do edukacji.
 Innych. Abstrakty należy przesyłać do 31.03.2021. Godz. 23:59 poprzez formularz rejestracyjny: https://forms.gle/8RLot5ZjJEzS1izMA Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
 Prosimy wysyłać w dwóch plikach: DOC oraz PDF
 Prosimy o podanie imienia, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji.
 Abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków.
 Prosimy o załączenie bibliografii.
 Prosimy o przedstawienie metodyki. Program konferencji zostanie przedstawiony do 19.09.2021
 Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę do 19.09.2021
 Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz przewodniczącego komitetu.
 Faktury wystawiamy tylko z drukarni oraz poczty! (dotyczy dyplomów).
 Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni po konferencji!
 Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.• UDZIAŁ JAKO SŁUCHACZ: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT NIE OTRZYMUJĄCY DYPLOMU UCZESTNICTWA: Bezpłatnie.
• UDZIAŁ JAKO PRELEGENT OTRZYMUJĄCY DYPLOM UCZESTNICTWA: Opłata konferencyjna wynosi 40 ZŁ.
Nr rachunku bankowego na który należy uiszczać opłatę konferencyjną to:
94116022020000000470895118
Tytułem “Konferencja online 26.09”
Na poniższe dane firmy. KONFERENCJE ORGANIZUJE FIRMA:
ZIEMIA 2020+
NIP: 7831620022
REGON: 386623064
Wystawiamy faktury na prośbę uczestnika, kontakt pod adresem mailowym: konferencje@ziemiacedrowa.plZAPRASZAMY!