Groźne przemiany


-

Online
Online, Online

Zapraszamy na dwudniową OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: "Groźne przemiany"Odbędzie się ona 18.10.2021 w godzinach 10.00-20.00 w trybie zdalnym. 
Jeśli chcesz wziąć udział jako prelegent, uczestnik bierny bądź pomóc w organizacji konferencji: Dołącz do grupy:
https://www.facebook.com/groups/472090137465793

Komitet Naukowy
dr hab. n. med. Aleksandra Jezela-Stanek, prof IGiChP/MD PhD DSc, Assoc. Prof
dr hab. Ewa Płaczek, prof. UE
dr hab. inż. Marta J. Monder
dr hab. Monika Czerwińska
dr Piotr Możyłowski, prof. WSH w Radomiu
dr hab. Krzysztof Wasilewski
dr Marcin Banaszek
dr Waldemar Rodakiewicz
adw. dr Mirosław Dela
dr n. med Karolina Trzeciak
dr n. med. Joanna Dróżdż - Afelt
dr Kamil Pietrasik TAiP
dr inż. Alicja Ponder
dr Olga Hałub Kowalczyk
dr n. wet. Lidia Radko
dr Urszula Świderska-Burek
dr Agata Kobyłka
dr Ewelina Flis-Olszewska
dr Daniel Szostak
dr Anna Gębalska-Berekets
dr Stefan Pastuszewski
dr Ewa Szyp-Sochacka
dr Przemysław Kusztelak
dr Marek Kalmus
dr Paweł Łabuz
dr Dagmara Maria Boruc
dr Marzena Fedorowicz
dr Andrzej Halicki
dr Jolanta Kur-Konanowicz
dr Małgorzata Dziedzic
dr Katarzyna Kowalcze
mgr Jan Burbo
mgr Izabela Brzezicka

Zagadnienia poruszane na konferencji będą mieć charakter interdyscyplinarny.Analizę  dopuszczamy w sposób ogólny, jak i na konkretnych przykładach.Wartością dodaną jest z pewnością analiza w skali globalnej lub regionalnej.

Zainteresowani jesteśmy wszystkimi aspektami szczególnie dotyczącymi kwestii:
 Medycznych.
 Psychologicznych.
 Prawnych i politycznych.
 Energetycznych i klimatycznych.
 Ekonomicznych.
 Społecznych.
 Urbanistycznych.
 Historycznych.
 Środowiskowych.
 Międzynarodowych.
 Przestępczości.
 Transportowych.
 Żywnościowych.
 Mieszkaniowych.
 Sytuacji demograficznej i rodzinnej.
 Szans i zagrożeń wynikających z nowych technologii i kosmosu.
 Dostępu do edukacji.
 Innych. Abstrakty należy przesyłać do 15 kwietnia poprzez formularz.
 Formularz rejestracyjny:  https://forms.gle/DJA9Gq8AgsfeNwpf7 Szczegółowe wymagania dotyczące abstraktów:
 Prosimy wysłać abstrakt przez powyższy formularz rejestracyjny.
 Prosimy o podanie imię, nazwiska, tytułu naukowego oraz pełnej nazwy afiliacji.
 Abstrakt powinien liczyć 3000-4000 znaków.
 Prosimy o załączenie bibliografii.
 Prosimy o przedstawienie metodyki. Program konferencji zostanie przedstawiony do 16.04.2021
 Wszyscy czynni uczestnicy konferencji dostaną zaświadczenia o udziale, bierni, jeśli wyrażą taką wolę.
 Jest jeden wzór certyfikatów z pieczątką koła oraz podpisem prezesa oraz przewodniczącego komitetu.
 Faktury wystawiamy tylko z drukarni oraz poczty! (dotyczy dyplomów).
 Dyplomy zostaną wysłane w ciągu 30 dni po konferencji!
 Wkrótce zostanie udostępniony link do platformy, na której będzie odbywać się konferencja.

ZAPRASZAMY w imieniu:

•  Międzyuniwersyteckiej Interdyscyplinarnej Loży Naukowej • COGNITIONIS 
• Instytutu Naukowo-Badawczego i Leczniczo-Edukacyjnego
• Forum Młodych Dyplomatów
• Koła Naukowego "Eurazja"
• Blockchain Society SGH
• Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Zrównoważonego Rozwoju
• Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Doktorantów Vendetta
• KN Historii Państwa i Prawa
• Koła Polityki Bezpieczeństwa Państwa
• Koła Naukowego Powszechnej Historii Prawa UR
• Slawistycznego Koła Naukowe UR
• Naukowego Koła Logopedycznego UPH
• Koła Naukowego Studentów Prawa KUL
• Koła Edytorów KUL
• Studenckiego Koła Dziennikarskiego UMCS
• Politologicznego Koła Naukowego UMCS
• Koła Naukowego Pedagogów Specjalnych UMCS
• Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej UMCS
• Studenckiego Koła Naukowego Biochemików UMCS Lublin
• Koła Naukowego Inżynierów Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
• Koła Naukowego Przedsiębiorczości i Innowacji przy UEK
• Koła Naukowego Dietetyków
• Dietoterapii Katarzyna Kowalcze
• Centrum Badań Ekologicznych
• Komendy Straży Ochrony Przyrody ZŁ
• Intellect - konferencje i publikacje naukowe
• Wydawnictwa Naukowego ArchaeGraph
• Nowoczesnego Zarządzania Biznesem
• Rekuperatory PRANA Producent - strona firmowa - Stop Smog
• Marzena Zwierzycka - Language & Confidence. Zajęcia językowe i coaching
• Izabela Brzezicka BELA
• balanGO.pl - marketingi robimy
• Pollub.my Marketing
• Eterii Consulting
• Gildii Młodych
• Fundacji "Źródło Zmian"
• Fundacji Symbioza
• Tales Academy Korepetycje i Kursy
• Dzwoniących Cedrów Polski
•  ZIEMI CEDROWEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO), uczestnik biorący udział w konferencji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach wskazanych poniżej i oświadcza, że wszystkie podane przeze niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z rejestracją oraz uczestnictwem w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej . Ponadto wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby stworzenia materiałów dokumentujących przebieg Konferencji Naukowej w postaci relacji fotograficznej, które mogą być przedstawione nieokreślonej liczbie osób za pośrednictwem Internetu. Zgoda uczestnika na wyżej określone przetwarzanie danych osobowych nie zawiera ograniczeń czasowych i terytorialnych.Regulamin Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  dostępny u organizatorów konferencji 


Aktualizacja:  2021-04-06