Konferencja Pracowników Nauki i Ludzi Biznesu


-

PAŁAC STASZICA W WARSZAWIE
Warszawa, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Wzrastająca burzliwość otoczenia i procesy globalizacyjne, wymuszają na podmiotach poszukiwanie nowych sposobów odnoszenia sukcesu na rynku. Dotyczy to nie tylko podmiotów działających dla zysku, ale również tych, które za cel stawiają sobie realizację celów społecznych. Stąd potrzeba organizacji konferencji naukowej, skierowanej do pracowników nauki i ludzi biznesu, którzy potrafią zdiagnozować bieżące problemy i wyzwania związane ze współczesnymi problemami ekonomiczno-gospodarczymi, w tych dotyczących zarządzania i finansów. Tylko kompleksowe (z perspektywy makro i mikro) oraz interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczno-gospodarcze daje szanse na pełne ich zrozumienie.

Cel konferencji

 • stworzenie możliwości dyskusji,
 • prezentacja i upowszechnianie wyników badań i wdrożeń biznesowych,
 • integracja środowiska ludzi nauki i praktyki biznesowej.

Obszary tematyczne

1) Polityka Gospodarcza Wobec Transformacji Cyfrowej i Zjawisk Kryzysowych (Przewodnicząca - dr hab. Marta Gancarczyk, prof. UJ)

 • Polityki makroekonomiczne
 • Polityka regionalna i innowacyjna
 • Polityka wsparcia przedsiębiorstw
 • Inteligentne specjalizacje
 • Inteligentny rozwój przedsiębiorstw, zarządzanie wiedzą i strategie innowacyjne w kontekście regionalnym
 • Inteligentne sieci korporacyjne i klastry: łączenie biznesu i podmiotów publicznych

2) Wyzwania w Polityce Handlowej (Przewodniczący - dr hab. Marek Wróblewski, Stały Reprezentant Polski przy WTO oraz dr Karolina Olszewska, Uniwersytet Wrocławski)

 • Wpływ pandemii Covid-19 na politykę handlową
 • Zmiany globalnej polityki handlowej w gospodarce cyfrowej
 • Polityka handlowa na rzecz europejskiej autonomii strategicznej
 • Kryzys wielostronnego systemu handlu
 • Polityka handlowa na rzecz zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju
 • Makroekonomiczne skutki polityki handlowej
 • Polityka handlowa na rzecz konkurencyjności międzynarodowej

3) Wyzwania w Biznesie

 • Nowe wyzwania w przedsiębiorczości
 • Innowacje i innowacyjność przedsiębiorstw
 • Nowe formy prowadzenia biznesu
 • Nowe finanse i rachunkowość w biznesie
 • Nowe zagrożenia w biznesie
 • Inne, związane z nowymi wyzwaniami w biznesie

4) Wyzwania w Zarządzaniu

 • Nowe problemy zarządzania
 • Nowe metody i narzędzia zarządzania
 • Nowe formy organizacji i zarządzania
 • Nowe zagrożenia w zarządzaniu
 • Nowe wyzwania w otoczeniu organizacji
 • Inne, związane z nowymi wyzwaniami w zarządzaniu

Źródło:  https://konferencja.jemi.edu.pl/pl/

Aktualizacja:  2021-05-06 11:14:12