Mediacja w procesie nauczania i uczenia się


-

Warszawa

Konferencja jest objęta honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

Celem konferencji jest utworzenie forum do dyskusji, poszerzanie wiedzy oraz wymiana poglądów na temat mediacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczącego się, uczenia się, nauczania, jak również pracy nad materiałami i narzędziami.

Do udziału zapraszamy nauczycieli języków obcych ze wszystkich poziomów edukacyjnych, dydaktyków, trenerów oraz edukatorów zainteresowanych problematyką mediacji, działaniami i strategiami mediacyjnymi, wielojęzycznością, zadaniami w edukacji językowej, praktykami w zakresie przekazywania instrukcji z zastosowaniem technologii oraz dobrymi praktykami w procesie uczenia się języków obcych.

Zakres tematyki obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • Mediacja w procesie nauczania i uczenia się języków obcych;
  • Kluczowe kompetencje w procesie uczenia się przez całe życie;
  • Wielojęzyczność i różnorodność językowa;
  • Synchroniczna i asynchroniczna nauka języków obcych w oparciu o najnowsze technologie;
  • Podejście zadaniowe w nauczaniu języków obcych (TBLT);
  • Podejście skierowane na działanie (AoA);
  • Język do celów specjalistycznych (LSP);
  • Praca nad materiałami i narzędziami;
  • Dobre praktyki w procesie uczenia się języków obcych.

Języki konferencji: angielski i polski. Prezentacje w innych językach są również mile widziane.

Konferencja odbędzie się online. Udział w konferencji jest bezpłatny.


Źródło:  http://millat.uw.edu.pl/pl/call-for-papers/

Aktualizacja:  2021-05-08 16:56:17