Słowiański atlas chmur. III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu Humanistyka w Przyrodzie. Przyroda w Humanistyce


-

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Poznań, Fredry 10

Słowiański atlas chmur to trzecia już z cyklu Międzynarodowych Konferencji Naukowych „Humanistyka w Przyrodzie – Przyroda w Humanistyce”, których celem jest interdyscyplinarne humanistyczne – diachroniczne i synchroniczne spojrzenie na przyrodę ożywioną i nieożywioną. Tematyka cyklu pozwala na przedstawienie aspektów przyrodniczych w rozważaniach filologicznych, kulturoznawczych, folklorystycznych, historycznych i antropologicznych. W organizowanym cyklu spotkań jako humaniści wkraczamy na teren badań tradycyjnie eksplorowany przez przyrodników, dlatego też zapraszamy do współpracy biologów, geografów, geologów czy fizyków, którzy chcą zaakcentować humanistyczny pierwiastek swoich rozważań naukowych.

Tegorocznie spotkanie poświęcone będzie chmurom oraz wszystkim zjawiskom z nimi związanym – różnorodnym opadom, mgle, burzy, tęczy – pogodzie czy niepogodzie. Dla fizyków chmura to skupisko cząsteczek wody w postaci pary, zmieniające przy odpowiedniej temperaturze swój stan w ciekły lub stały, tworząc opady deszczu, gradu czy śniegu. A czym są zatem dla humanistów? Chmury nie są jednolite, stanowią całą gamę różnych tworów, które człowiek obserwuje i te obserwacje przetwarza zgodnie ze swoimi potrzebami. Meteorolog lub wprawny obserwator potrafi na ich podstawie przygotować prognozę pogody, biolog oszacować możliwości rozwoju środowiska naturalnego, artysta uwiecznić w swoich dziełach, a humanista w oparciu wiedzę o świecie pokazywać ich rolę w życiu człowieka.

Chmury od wieków fascynowały człowieka, ich piękno pochłaniało a groza przerażała twórców, ale też zwykłych ludzi, czego dowodem są wytwory ludzkiej działalności artystycznej i teksty folklorystyczne. Chmury zawsze były kojarzone w dwojaki sposób: jako niewinnie sunące po niebie obłoki lub groźnie wypiętrzające się kowadła burzy. Ludzkość jednak oczekiwała z nich zbawiennych, życiodajnych opadów deszczu czy śniegu, ale też chroniła się przed ich niszczącymi siłami. Zawsze jednak patrzyła z podziwem na te niewyobrażalne twory natury.

Zaproponowany tytuł spotkania, czyli Słowiański atlas chmur to metafora i może być odczytywana jako połączenie meteorologicznego opisu chmur spotykanego w wydawnictwach specjalistycznych jakim są atlasy chmur i humanistycznego oglądu słowiańskiego obszaru kulturowego spotykanego w językach, kulturach, literaturach i sztuce.

W ramach konferencji Słowiański atlas chmur proponujemy następujące kręgi tematyczne:

·         Chmury i zjawiska im towarzyszące jako motywy literackie w literaturach słowiańskich;

·         Chmury i zjawiska im towarzyszące w folklorze Słowian;

·         Chmury i zjawiska im towarzyszące w językach słowiańskich;

·         Rola chmur i zjawisk im towarzyszących w kulturach słowiańskich;

·         Chmury i zjawiska im towarzyszące jako symbole;

·         Chmury i zjawiska im towarzyszące z perspektywy historycznej;

·         Społeczna rola chmur i zjawisk im towarzyszących;

·         Słowiańskie chmury wirtualne.

Przedłużamy termin zgłoszeń do 30 października 2021 r. 

Konferencja będzie się odbywała online na platformie MS Teams. 

Zapraszamy.